Yoga cổ điển là gì?

Yoga cổ điển là một hệ thống kiến thức tâm linh xuất xứ từ những kinh văn (kinh Veda), và được những người thầy kế thừa truyền lại. Yoga không phải do một cá nhân nào sáng tạo ra. Yoga mang tính vũ trụ và không môn phái và tất cả đều có thể thực hành. Tự trong Yoga là cả một hệ thống hoàn chỉnh với nhiều mảng khác nhau, là một phương pháp có hệ thống, được thực hành qua một thời gian dài, và không là một sự sửa chữa nhanh. Mực tiêu là Bình Yên và Giác Ngộ Chân Lý. Dạy Yoga cần phải có tính không vì bản thân mới đảm bảo cho sự thanh khiết của việc dạy.

Theo như trong “Bliss Divine” của Swami Sivananda đã tóm tắt Yoga như sau:

 • Yoga là cchamw sóc cơ thể/ tâm trí/ tâm linh, không chỉ chạy đuổi theo sự cường tráng hay đẹp, hay khoẻ.
 • Yoga là tìm thấy nguyên nhân những khổ đau của chúng ta, Yoga chỉ ra con đường thoát khỏi khổ đau.
 • Yoga là một hệ thống giáo dục dành cho cơ thể, tâm trí, trí tuệ và tâm linh bên trong.
 • Yoga là một lối sống.
 • Yoga mang tính của vũ trụ, không giáo phái hay không tách riêng ra.
 • Yoga giúp chúng ta đi đến gốc rễ sự đau khổ của chúng ta – sự u mê về tâm linh (không biết chúng ta thực sự là ai).
 • Yoga mang lại sự bình yên tâm trí cho cá nhân và hoà bình cho tập thể.
 • Yoga là một trong nhiều khác biệt.
 • Yoga là sự tự kỷ luật bản thân.
 • Yoga là sự sống.
 • Yoga là sống giản dị.
 • Yoga là sống mực thước.
 • Yoga giúp chúng ta giải quyết stress, phiền não, căng thẳng, lo lắng.
 • Yoga giúp làm dịu những cảm xúc.
 • Yoga là một tâm trí quân bình, mạnh mẽ và vững vàng.

Trích từ: Sivananda Yoga – Yoga cổ điển: Triết lý và thực hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *