Browsing: luân xa

Yoga, dùng phương pháp Pranayama có thể hấp thu năng lượng từ nguồn bất tận vốn hiện hữu ở đằng…