10 bài học cuộc sống từ Đức Phật

Đức Phật là một triết gia, nhà thiền định, vị thầy tâm linh và nhà lãnh đạo tôn giáo, người được coi là người sáng lập ra Phật giáo. Ngài sinh ra với tên gọi Siddhartha Gautama ở Ấn Độ vào năm 566 trước Công nguyên trong một gia đình quý tộc và khi ngài …

10 bài học cuộc sống từ Đức Phật Read More »