Thiết lập kỷ luật tâm trí

99.000

Kỷ luật có liên quan mật thiết đến việc bạn làm tốt như thế nào trong cuộc sống. Đây không phải là thứ mà bạn chọn để giải quyết một số loại vấn đề, và sau đó ngay lập tức bỏ đi.

Thay vào đó, đây là phần quan trọng của bạn mà bạn cần phải đầu tư một lượng thời gian, công sức và năng lượng thích hợp để tiếp tục trả cổ tức lâu dài trong tương lai.