Nghệ thuật sống trong từng khoảnh khắc

99.000

Khi hiểu được kỹ năng này và áp dụng nó vào cuộc sống, bạn bắt đầu làm chậm lại ‘guồng quay’ của căng thẳng và áp lực trong cuộc sống. Bạn vẫn đang điều hành, bạn vẫn lo việc kinh doanh, bạn vẫn là một người trưởng thành có trách nhiệm. Điều đó sẽ không biến mất.