Nghệ thuật làm chủ thiền

99.000

Với cuốn sách điện tử này, bạn sắp khám phá Nghệ thuật cổ đại của việc khám phá bản thân để có được tâm trí và cơ sở hơn trong khi thu hút sự dồi dào mà bạn đáng có. mọi lĩnh vực của cuộc sống: thể chất, trí tuệ, tinh thần và tình cảm.

Bản kế hoạch chi tiết này được thiết kế để giúp bạn phát triển các thói quen thành công để giúp bạn đạt được chánh niệm và tâm trí tập trung vào tia laser … Và cho phép bạn chống lại tất cả những phiền nhiễu liên tục xảy ra theo cách của bạn để giúp bạn làm việc hiệu quả hơn và luôn rõ ràng về mục tiêu của mình.