Hạnh phúc bắt đầu với bạn

99.000

Đối với hầu hết chúng ta, hạnh phúc đến ngắn ngủi. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc trong một vài phút, và sau đó nó biến mất.

Chúng ta dường như không thể duy trì hạnh phúc trong một thời gian dài. Chúng ta để cho sự tiêu cực xung quanh vượt qua niềm vui của mình, và cuối cùng chúng ta quay trở lại nơi chúng ta bắt đầu.

Chỉ trong trường hợp bạn đang băn khoăn, việc tạo ra một cuộc sống hạnh phúc là rất khả thi. Nhưng không phải nếu bạn không kiểm soát được suy nghĩ và cuộc sống của mình.