Cẩm nang yêu bản thân

99.000

Nếu bạn muốn nâng cao hiểu biết và nhận thức của mình về tình yêu bản thân, sự tôn trọng, sự tự tin và sự đánh giá cao, Sổ tay Yêu bản thân là dành cho bạn.

Trừ khi bạn tích cực tham gia vào một hệ thống được thiết kế cẩn thận, bạn sẽ không thể đánh giá đầy đủ bản thân và đạt được một cấp độ tồn tại mới. Hành động là cần thiết để chuyển đổi vĩnh viễn.