Bí mật thần chú thu hút

99.000

Nói một cách đơn giản, Bí mật Thần chú Thu hút là khả năng sử dụng suy nghĩ và ý định của một người để thu hút những thứ họ muốn. Lý thuyết đằng sau Bí mật Thần chú Thu hút là chúng ta tạo ra thực tại của chính mình. Chúng ta là nam châm thu hút thực tế của chúng ta. Nó sử dụng sức mạnh của tâm trí để chuyển bất cứ điều gì trong suy nghĩ của chúng ta và hiện thực hóa chúng thành hiện thực.