Category Archives: Uncategorized

Những chủ đề chính của Thuật Giả Kim

Tôi bắt đầu phát triển trang Thuật Giả Kim với mong muốn chia sẻ những gì tôi biết về nghệ thuật chuyển hoá bản thân đến cho mọi người, giúp mọi người có thể vững vàng trong cuộc sống, đối mặt với khó khăn, có những phương pháp để gỡ rối vấn đề cá nhân.[đọc tiếp]

Chuông xoay Tây Tạng (Singing Bowl) thiền & chữa lành

Âm thanh từ chuông xoay Tây Tạng (Nepal, Ấn Độ) có tác động sóng âm lên cơ thể và tâm trí giúp làm sạch tắc nghẽn năng lượng. Hãy trải nghiệm trong khi thiền hoặc lúc làm việc, đọc sách, nghỉ ngơi, thư giãn để tái tạo năng lượng và làm thanh sạch cơ thể.

Tất cả các tôn giáo đều đúng.

Khi nào con người còn phân biệt tôn giáo, phản đối lẫn nhau thì sẽ bị rời vào sự mắc kẹt của tâm trí, còn phân biệt sự đúng sai thì ý nghĩ đó không lối thoát. Tất cả mọi tôn giáo trên thế giới đều là sản phẩm của một vũ trụ, của Thượng[đọc tiếp]