Category Archives: Tarot

Bộ ẩn phụ Tarot: Các con số và nguyên tố có ý nghĩa gì?

Được che giấu trong bí ẩn và nỗi sợ, tarot là một phần của trải bài, hệ thống dự đoán và công cụ để khám phá bản thân. Mặc dù tìm hiểu ý nghĩa của từng lá bài có thể là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng nó không phức tạp như bạn nghĩ. Trên[đọc tiếp]

Hành trình Tarot: Ý nghĩa bộ ẩn chính phản chiếu tâm hồn như thế nào?

Được che giấu trong huyền bí và phép thuật, Tarot không chỉ là một bộ bài đơn thuần hay trò bịa. Trên thực tế, tính biểu tượng của bộ thẻ bí ẩn này đi sâu vào lĩnh vực ý thức và trải nghiệm của con người, tiết lộ các khuôn mẫu của cả quá khứ,[đọc tiếp]