Chuông xoay Tây Tạng (Singing Bowl) thiền & chữa lành

Âm thanh từ chuông xoay Tây Tạng (Nepal, Ấn Độ) có tác động sóng âm lên cơ thể và tâm trí giúp làm sạch tắc nghẽn năng lượng. Hãy trải nghiệm trong khi thiền hoặc lúc làm việc, đọc sách, nghỉ ngơi, thư giãn để tái tạo năng lượng và làm thanh sạch cơ thể.