Tác giả: Santosha

Thuật Giả Kim: Là cách tiếp thu, học hỏi những chất liệu từ cuộc sống, các nguồn xung quanh như sách, internet, con người, tự nhiên,... để chuyển hóa chính mình để tạo ra những thứ giá trị, điều mới mẻ và hữu ích cho mình và những người xung quanh.